Opis produktu

Nowi mieszkańcy Opola będą mogli uczestniczyć w składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego już od 2017 roku. Pula środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski na przestrzeni lat wzrasta. W 2016 roku wynosiła 2 500 000

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

Nowe Opole nie wprowadza konieczności wielu zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego. Najważniejszą sprawą jest zaktywizowanie w wyborze zadań lokalnych społeczności. To zdanie mieszkańców jest najważniejsze. Głos mieszkańców z terenów integrowanych z Opolem będzie miał taką samą wagę jak głos obecnych mieszkańców Miasta. Jeżeli będą tego wymagały okoliczności to wartość środków związanych z realizacją zadań wybranych w budżecie obywatelskim wzrośnie.  Będzie to uzależnione od zainteresowaniem mieszkańców Opola taką formą podejmowania decyzji o wyborze zadań.
W 2017 r. organizowana będzie edycja Budżetu Obywatelskiego, do którego można zgłaszać zadania realizowane w 2018 r. Mieszkańcy Nowego Opola od razu – w 2017 r. – będą mogli bez przeszkód uczestniczyć w procedurze Budżetu Obywatelskiego. Prezydent Opola wydaje corocznie zarządzenie zawierające harmonogram z terminami poszczególnych etapów zgłaszania i wyboru zadań. Sama procedura jest corocznie promowana w środkach masowego przekazu, tak aby dać mieszkańcom odpowiedni czas na podjęcie decyzji o wyborze konkretnych projektów.
Tak. Regulamin Budżetu Obywatelskiego będzie miał zastosowanie do obecnych i nowych mieszkańców. Od 2018 roku planowany jest podział środków w Budżecie Obywatelskim dla każdej dzielnicy z osobna (to nowość!), a o jego wysokości decydować będzie liczba mieszkańców.
Pula pieniędzy każdorazowo jest ustalana odpowiednim zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola. W 2016 roku wynosiła 2 500 000 zł. Decyzja o wysokości środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski zapadnie w przyszłym roku w oparciu o analizę potrzeb mieszkańców poszczególnych dzielnic Opola.
Zakłada się, że tak. Natomiast realizacja tego założenia jest w rzeczywistości uzależniona od przekazania odpowiednio szybko niezbędnych danych przez władze Gmin: Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków, Dąbrowa. Nawet w wypadku ich nieprzekazania Urząd Miasta Opola będzie dokładał wszelkich starań, aby nie miało to wpływu na realizację procedury Budżetu Obywatelskiego.