Opis produktu

Od 1 stycznia 2017 r. sołectwa przyłączone do Opola staną się nowymi jednostkami pomocniczymi miasta. Na początku roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie powołania nowych jednostek pomocniczych oraz ich statutu. Każda jednostka będzie dysponować budżetem w wysokości 100 tys. zł.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

Na początku  2017 roku rozpoczną się prace związane z przygotowaniem do przeprowadzenia konsultacji społecznych  w sprawie utworzenia  nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów.
W skład stolicy województwa wejdą: Chmielowice i Żerkowice (gmina Komprachcice), Winów (gmina Prószków), część Karczowa, Wrzoski i Sławice (gmina Dąbrowa) oraz Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle, Borki, część Dobrzenia Małego i część Brzezia (gmina Dobrzeń Wielki). Miastu przybędzie blisko 9,5 tysięcy mieszkańców (aktualnie liczy ponad 119 tysięcy) i ponad 5,3 tys. hektarów terenów.
Budżety jednostek pomocniczych będą opiewać na 100 tys. zł. Po przeprowadzeniu wyborów do rad i zarządów nowych jednostek pomocniczych rady będą mogły dysponować budżetem na zadania określone w statutach. Przy ich wydatkowaniu obowiązują procedury wynikające z ustawy o finansach publicznych.
Zmiana i ustawienie tablic z nazwami miejscowości leży po stronie Gminy Opole. Tablice powinny zostać ustawione po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu nowej organizacji ruchu. Opracowanie projektu leży po stronie Gminy Opole.