Opis produktu

Miejskie autobusy będą docierać do każdej z przyłączanych miejscowości dzięki wydłużeniu istniejących linii komunikacyjnych lub stworzeniu nowych. Proces będzie postępował sukcesywnie. Pozytywną zmianą dla mieszkańców Nowego Opola będą ceny biletów MZK – 2,60 zł bilet normalny jednorazowy, 63,80 zł bilet 30-dniowy imienny na jedną wybraną linię oraz „darmowe piątki” dla kierowców samochodów osobowych.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące poszerzenia granic Opola zapraszamy do skorzystania z infolinii: 77 44-55-910 lub kontaktu za pośrednictwem poczty email: opolenowe@um.opole.pl

  • Borki, Brzezie (wraz z Elektrownią Opole), Świerkle, Krzanowice i Czarnowąsy zostaną obsłużone przez wydłużenie linii nr 10 oraz 21;
  • Sławice – linia nr 13 (planuje się zwiększenie liczby kursów i uruchomienie nowych w soboty i niedziele);
  • Winów – wydłużenie lini nr 15;
  • Chmielowice – linie nr 8 i 80;
  • Żerkowice – linia nr 16 (zostanie zwiększona ilość kursów oraz uruchomione kursy w soboty i niedziele);
  • Wrzoski – wydłużenie linii nr 5;
  • Obszar sołectwa Karczów, włączony w granice administracyjne Opola (tylko obszar przemysłowy), zostanie objęty systemem komunikacji miejskiej po uruchomieniu inwestycji na tym terenie.
Włączone miejscowości będą od 2017 r. częścią Miasta Opola. Ich mieszkańcy będą mogli korzystać z całej sieci komunikacji miejskiej na terenie powiększonego Opola w cenach biletów miejskich. Np. 2,60 zł za bilet normalny jednorazowy oraz 63,80 zł za bilet normalny 30-dniowy imienny na jedną wybraną linię.
Wszyscy nowi mieszkańcy Miasta będą mieli prawo do skorzystania z przysługujących im ulg w zakupie biletu komunikacji miejskiej na takich samych zasadach, jak dotychczasowi opolanie. Szczegółowy wykaz można znaleźć na stronie www.mzkopole.pl/ulgi-biletowe oraz w Uchwale nr VIII/110/15 Rady Miasta Opole w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola.

http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/3145/18386/htmlpreview).

Wszyscy nowi mieszkańcy Opola będą mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów, analogicznie jak dotychczasowi opolanie. Katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów obejmuje m.in. dzieci do lat 4 oraz osoby, które ukończyły 70 lat. Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie http://www.mzkopole.pl/ulgi-biletowe/ oraz w Uchwale Rady Miasta Opole nr VIII/110/15 w sprawie uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Opola.

(http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/3145/18386/htmlpreview).

Bilety jednorazowe i miesięczne zakupione przed włączeniem do Opola nowych miejscowości i sołectw zachowają ważność do czasu ich wygaśnięcia. Po 31.12.2016 r. można je zwrócić do kasy MZK Sp. z o.o. i zakupić nowe, w niższej cenie.
Nie, bilet będzie obowiązywał do końca kursu. Nie przewiduje się, by rozkładowy czas przejazdu z nowych miejscowości i sołectw wynosił ponad 60 minut. Jeśli prace nad nowym rozkładem jazdy ujawnią takie przypadki, Radzie Miasta zostanie przedłożona stosowna uchwała wydłużająca czas przejazdu na bilecie zakupionym u kierowcy. W przypadku korków i innych utrudnień w ruchu drogowym, takie wydłużenie czasu przejazdu ponad 60 minut nie jest i nie będzie karane przez służby kontroli biletowej.

Warto przypomnieć, iż w Opolu (również w poszerzonym obszarze) planowane jest wdrożenie systemu automatów biletowych. W urządzeniu takim będzie można zakupić bilety papierowe w taryfie niższej, analogicznej do obowiązującej w kioskach (np. bilet normalny za 2,60 zł) i wówczas zostanie praktycznie wyeliminowana sprzedaż u kierowcy. Problem biletów „czasowych” nie będzie wówczas występował.

Tak, na terenie włączonych obszarów obowiązywać będą wszystkie te bilety. Pasażer podróżujący np. z Brzezia będzie mógł kupić bilet przesiadkowy za 3,30 zł, przejechać do Opola, a później kontynuować podróż innym autobusem, pod warunkiem, że drugie skasowanie biletu nastąpi do 60 minut od pierwszego. Pasażerowie będą mogli również podróżować wszystkimi liniami kursującymi na terenach włączonych do Opola, w cenie 9,00 zł (taryfa normalna), w ciągu 24 godzin od momentu skasowania biletu.

W weekend mieszkańców włączonych sołectw obejmie również oferta, w której w cenie 14,00 zł (taryfa normalna) będą mogli korzystać ze wszystkich linii autobusowych, od piątku od godziny 19:00 do niedzieli do 23:00. Bilet taki dostępny będzie w sprzedaży u kierowcy, a od momentu wprowadzenia automatów biletowych również w tym kanale dystrybucji.

Na terenie nowo przyłączonych miejscowości dostępne będą wszystkie kanały sprzedaży. Bilety będzie można kupić u kierowcy w każdym autobusie. Pozyskane zostaną do współpracy sklepy, które będą lokalnymi dystrybutorami biletów. W chwili wprowadzenia elektronicznego system biletowego będzie można kupić bilety w każdym biletomacie w autobusie. Planujemy również zakup i wdrożenie tzw. POSów. Urządzenia będą użyczane sklepom, które będą dystrybutorami również biletów miesięcznych. Możliwy będzie również zakup biletu za pomocą telefonu komórkowego, dzięki aplikacji SkyCash.
Tak, na terenie nowo przyłączonych miejscowości i sołectw będzie wdrażany system biletu elektronicznego i automatów biletowych. W chwili uruchomienia systemu, bilety będzie można kupić w każdym biletomacie w autobusie. Planujemy również zakup i wdrożenie tzw. POSów. Urządzenia będą użyczane sklepom. Dzięki temu w wybranych punktach sprzedaży na terenie nowo przyłączonych miejscowości i sołectw, będą dostępne, oprócz biletów jednorazowych, również bilety miesięczne.
Tak, będzie dostępna oferta darmowych piątków dla kierowców samochodów osobowych. Posiadacze prawa jazdy kategorii B pozostawiając samochód pod domem, będą mieli prawo do bezpłatnych przejazdów w każdy piątek w godz. 6:00 -18:00. Niniejsza oferta ma na celu ograniczenie ilości samochodów wjeżdżających do miasta i pokazanie kierowcom możliwości, jakie daje korzystanie z komunikacji miejskiej. Warunkiem skorzystania z oferty jest posiadanie przy sobie, w trakcie przejazdu, dowodu rejestracyjnego własnego samochodu osobowego z ważnym badaniem technicznym. Jeden dowód rejestracyjny upoważnia do przejazdu jedną osobę.
Tak, na terenie nowo przyłączonych miejscowości i sołectw będzie dostępny wspólny bilet komunikacji miejskiej i Przewozów Regionalnych. Pasażerowie posiadający bilety okresowe na wszystkie linie autobusowe MZK będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów pociągami Spółki Przewozy Regionalne pomiędzy wszystkimi stacjami kolejowymi znajdującymi się na terenie nowego, powiększonego Opola, czyli pomiędzy następującymi stacjami:

– Opole Główne,

– Opole Gosławice,

– Opole Groszowice,

– Opole Grotowice,

– Opole Wschodnie,

– Opole Zachodnie,

– Borki Opolskie,

– Chmielowice,

– Czarnowąsy.