Urząd Miasta Opola uruchomia punkty informacyjno – konsultacyjne. Szczegółowy harmonogram spotkań w poniższej tabelce.

DATA PUNKT KONSULTACYJNY – SIEDZIBA GODZINY PRACY

SPRAWY

17-01-2017 Opole (Czarnowąsy), Zespół Szkół, ul. Krzanowicka 1 (dawna ul. Kani) 9.00 – 13.00 Sprawy oświatowe i społeczne
Opole (Sławice), OSP ul. Strażacka 13 9.00 – 13.00 Sprawy obywatelskie i transport publiczny
Opole (Chmielowice), OSP, ul. Gutenberga (dawna ul. Cmentarna) 9.00 – 13.00 Sprawy dot. budownictwa, infrastrukturymiejskiej, rolnictwa i ochrony środowiska
Opole (Wrzoski) OSP, ul. Wrocławska 9.00 – 13.00 Sprawy związane z nieruchomościami i zasobem lokalowym
Opole (Winów)Dom Ojca, ul. Ligudy 9.00 – 13.00 Sprawy oświatowe i społeczne
2017-01-19 Opole (Czarnowąsy), Zespół Szkół, ul. Krzanowicka 1 (dawna ul. Kani) 12.00-16.00 Sprawy obywatelskie i transport publiczny
Opole (Sławice), OSP ul. Strażacka 13 9.00 – 13.00 Sprawy dot. budownictwa, infrastrukturymiejskiej, rolnictwa i ochrony środowiska
Opole (Chmielowice), OSP, ul. Gutenberga (dawna ul. Cmentarna) 9.00 – 13.00 Sprawy związane z nieruchomościami i zasobem lokalowym
Opole (Wrzoski) OSP, ul. Wrocławska 9.00 – 13.00 Sprawy oświatowe i społeczne
Opole (Winów)Dom Ojca, ul. Ligudy 9.00 – 13.00 Sprawy obywatelskie i transport publiczny
24-01-2017 Opole (Czarnowąsy), Zespół Szkół, ul. Krzanowicka 1 (dawna ul. Kani) 9.00 – 13.00 Sprawy dot. budownictwa, infrastrukturymiejskiej, rolnictwa i ochrony środowiska
Opole (Sławice), OSP ul. Strażacka 13 9.00 – 13.00 prawy związane z nieruchomościami i zasobem lokalowym
Opole (Chmielowice), OSP, ul. Gutenberga (dawna ul. Cmentarna) 9.00 – 13.00 Sprawy oświatowe i społeczne
Opole (Wrzoski) OSP, ul. Wrocławska 9.00 – 13.00 Sprawy obywatelskie i transport publiczny
Opole (Winów)Dom Ojca, ul. Ligudy 9.00 – 13.00 Sprawy dot. budownictwa, infrastrukturymiejskiej, rolnictwa i ochrony środowiska
26-01-2017 Opole (Czarnowąsy), Zespół Szkół, ul. Krzanowicka 1 (dawna ul. Kani) 12.00-16.00 Sprawy związane z nieruchomościami i zasobem lokalowym
Opole (Sławice), OSP ul. Strażacka 13 9.00 – 13.00 Sprawy oświatowe i społeczne
Opole (Chmielowice), OSP, ul. Gutenberga (dawna ul. Cmentarna) 9.00 – 13.00 Sprawy obywatelskie i transport publiczny
Opole (Wrzoski) OSP, ul. Wrocławska 9.00 – 13.00 Sprawy dot. budownictwa, infrastrukturymiejskiej, rolnictwa i ochrony środowiska
Opole (Winów)Dom Ojca, ul. Ligudy 9.00 – 13.00 Sprawy związane z nieruchomościami i zasobem lokalowym

 

Systematycznie informować będziemy Państwa o kolejnych punktach oraz terminach realizacji konsultacji w poszczególnych sołectwach.